GASTROENTEROLOJI

Gastroenteroloji bölümü; sindirim sistemi organlarının ve ek organlar olarak adlandırılan karaciğer, safra kesesi ve pankreasın cerrahi girişime gerek kalmaksızın ilaç ile (medikal olarak)  veya endoskopik olarak tedavilerinin uygulandığı bölümdür.
Gastroenteroloji Bölümünde tanı amaçlı yapılan başlıca işlemler;
Sindirim sisteminin üst kısmı olan mide bağırsak hastalıklarını araştırmak için yapılan endoskopik girişimler Kalın bağırsak incelemesi için kolonoskopi ve rekto-sigmoido-skopi, İlaçlı Mide Grafileri İlaçlı Duedonum Grafileri Çift Kontrastlı Kolon Grafileri